Условия за връщане

Информация относно упражняване правото на отказ от договора за продажба.

Указания за отказ:

1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

3. Срокът за отказ е 14 дни считано от:
(a)  Датата на приемане на стоката от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба на стока.

За да упражните правото си на отказ, е необходимо да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес (адрес на кореспонденция)и ако имате телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, което може да бъде подадено както следва:

(a) С попълване и изпращане на електронния формуляр за отказ в долната част на тази страница, но това не е задължително.

(б) На имейл адрес:office@pharmalife.bg. В този случай можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ във формата за контакт на нашия уебсайт (www.pharmalife.bg). При всяка от посочените възможности, ние ще Ви изпратим на траен носител (по електронна поща на посочения от Вас имейл адрес) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14 дневния  срок за отказ от договора.

4. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от продажба. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случаите, когато сте получили стоки във връзка с договора:

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр.София 1324, ул. Димитър Талев 15, Фармалайф България ООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок .

Необходимо е Вие да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 30 лв. в зависимост от вида на пратката.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране

Стоката трябва да бъде  върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания и без да е нарушена целостта на поставените защитни стикери.

Моля, попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

За нас е важно да ни напишете какви са Вашите впечатления от продукта, затова молим да попълните полето "Препоръки и коментари".

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Информация за поръчката
Информация за артикула